Adatkezelési Tájékoztató

Az adatvédelem kiemelt fontosságú dr. Hadházy Ákos számára. Ezt a tájékoztatót azért hoztuk létre, hogy Ön a lehető legtöbb információhoz juthasson a személyes adatainak dr. Hadházy Ákos stábja és munkatársai általi kezelésével kapcsolatban. Ez a tájékoztató abban az esetben vonatkozik Önre, amennyiben adataihoz email címet vagy telefonszámot, illetve mindkettőt mellékelte az ív aláírásakor illetve a honlapon valamelyik űrlapján. Minden más esetben adatait az aláírásgyűjtő akció befejezését követő 90. napon túl már nem kezeljük.

Mi az a GDPR?

A GDPR az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete (2016/679/EU).

Hogyan kezeljük az adatait?

Az Ön adatainak kezelését a GDPR és az információs önrendelkezési jogról valamint az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. Törvény alapján végezzük.

Milyen adatokat kezelünk?

Az Ön által kitöltött űrlap alapján a következő személyes adatait kezeljük:

-név

-email-cím

-telefonszám

-lakhely (megye és város szerint)

-pontos cím

Mi a célja az adatkezelésnek?

Az adatkezelést az Európai Ügyészséget támogatókkal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, valamint az Európai Ügyészséget támogató tevékenységekről, rendezvényekről, megmozdulásokról, és aláírásgyűjtésekről történő értesítések céljából végezzük.

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben nem adott meg email-es és/vagy telefonos kapcsolattartási adatot, úgy az Ön által megadott adatokat az Európai Ügyészséghez való csatlakozást követelő aláírásgyűjtési akció végéig fogjuk kezelni.

Amennyiben Ön az aláírásgyűjtő íven e-mailes és/vagy telefonos kapcsolattartási adatokat is megadott, illetve a honlapon található űrlapon emailes és/vagy telefonos elérhetőség megadása mellett beikszelte az adatkezelési tájékoztatóba való beleegyezéséről szóló rubrikát, úgy adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ki jogosult az Ön személyes adatainak kezelésére?

Az Ön adatait adatkezelőként dr. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kezeli.

Székhely: 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.

Telefonszám: 36-1/ 441 50 00

E-mail cím: hadhazy.akos@parlament.hu

Adatfeldolgozóként dr. Hadházy Ákos a DotRoll Kft. céget bízta meg.

székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.,

cégjegyzékszám: 01-09-882068,

adószám: 13962982-2-42,

képviseli: Komáromi Zsolt György ügyvezető (önállóan)

feladatok: webtárhely szolgáltatás biztosítása

Az adatkezelésbe bevont további adatfeldolgozók:

MICROWARE HUNGARY Kft.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Telefon: +36-1-432-3236

E-mail: domreg@microware.hu

Feladatok: rendszergazdai és rendszerfejlesztési feladatok.

Az adatfeldolgozás helye

Az adatfeldolgozó tulajdonában lévő szerverek Magyarország területén találhatóak.

További adatfeldolgozók:

The Rocket Science Group LLC
Georgia
675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, Georgia 30308
Képviseli: Scott Culpepper
Telefon: (404) 806-5843
feladatok: internetes marketing szolgáltatások

Sync.com Inc.
102-155 Gordon Baker Road
Toronto, ON M2H 3N5
Email: datacontroller@sync.com
Privacy Officer (Data Protection Officer)
privacyofficer@sync.com

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A fentieken felül az Ön adataihoz dr. Hadházy Ákos stábtagjai és munkatársai férhetnek még hozzá.

Harmadik félnek való adatátadás

Dr Hadházy Ákos csak azokban az esetekben ad át személyes adatokat harmadik félnek, ha erre törvény kötelezi.

Milyen jogai vannak Önnek az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor információt kérhet a nálunk tárolt adatairól, amely kérését térítésmentesen teljesítjük.

Továbbá kérheti adatai módosítását vagy törlését is. Utóbbi alól csak a jogszabályban előírt esetek képeznek kivételt.

Az adatainak megismerésére, módosítására vagy törlésére vonatkozó igényeit az űrlapon megadott e-mail cím megadásával a következő oldalon jelezheti:

https://europaiugyeszseget.hu/adatkezelesi-informaciok

Az adatkezelő a fenti kéréseket 15 munkanapon belül teljesíti.

Személyes adatok jogellenes kezelése

Amennyiben Ön úgy látja, hogy sérülnek az információs önrendelkezéséhez kapcsolódó jogai, vagy az Ön személyes adatainak jogellenes kezelése valósul meg, úgy Ön panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400

Fax: 06 – 1- 391-1410

Továbbá keresetet nyújthat be az illetékes törvényszékhez. A törvényszékek listáját itt találja:

Honlap: http://birosag.hu/torvenyszekek

Támogatás

Ha a felhasználó a PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A (postacím: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, weboldal: www.paypal.com) pénzügyi közvetítő rendszerén keresztül adományoz, a PayPal fizetési felületére történő átirányítást követően az ott meghatározott adatokat a PayPal számára kell megadnia, azokat a PayPal kezeli.  A Magyar Korrupcióellenes Szövetség Egyesület részére a PayPal a következő adatokat továbbítja: a tranzakció indításának időpontja, azonosítója, összege, az utalás rendszeressége, az adományozó neve, e-mail címe és az adományozó által tett megjegyzés. Ezeket az adatokat a Magyar Korrupcióellenes Szövetség Egyesület az adományozóval való kapcsolattartás érdekében érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

dr. Hadházy Ákos fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

A Tájékoztató aktuális változatát mindig megtalálhatja a https://europaiugyeszseget.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon.

Adatkezelési Tájékoztató

Az adatvédelem kiemelt fontosságú dr. Hadházy Ákos számára. Ezt a tájékoztatót azért hoztuk létre, hogy Ön a lehető legtöbb információhoz juthasson a személyes adatainak dr. Hadházy Ákos stábja és munkatársai általi kezelésével kapcsolatban. Ez a tájékoztató abban az esetben vonatkozik Önre, amennyiben adataihoz email címet vagy telefonszámot, illetve mindkettőt mellékelte az ív aláírásakor illetve a honlapon valamelyik űrlapján. Minden más esetben adatait az aláírásgyűjtő akció befejezését követő 90. napon túl már nem kezeljük.

Mi az a GDPR?

A GDPR az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete (2016/679/EU).

Hogyan kezeljük az adatait?

Az Ön adatainak kezelését a GDPR és az információs önrendelkezési jogról valamint az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. Törvény alapján végezzük.

Milyen adatokat kezelünk?

Az Ön által kitöltött űrlap alapján a következő személyes adatait kezeljük:

-név

-email-cím

-telefonszám

-lakhely (megye és város szerint)

-pontos cím

Mi a célja az adatkezelésnek?

Az adatkezelést az Európai Ügyészséget támogatókkal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, valamint az Európai Ügyészséget támogató tevékenységekről, rendezvényekről, megmozdulásokról, és aláírásgyűjtésekről történő értesítések céljából végezzük.

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben nem adott meg email-es és/vagy telefonos kapcsolattartási adatot, úgy az Ön által megadott adatokat az Európai Ügyészséghez való csatlakozást követelő aláírásgyűjtési akció végéig fogjuk kezelni.

Amennyiben Ön az aláírásgyűjtő íven e-mailes és/vagy telefonos kapcsolattartási adatokat is megadott, illetve a honlapon található űrlapon emailes és/vagy telefonos elérhetőség megadása mellett beikszelte az adatkezelési tájékoztatóba való beleegyezéséről szóló rubrikát, úgy adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ki jogosult az Ön személyes adatainak kezelésére?

Az Ön adatait adatkezelőként dr. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kezeli.

Székhely: 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.

Telefonszám: 36-1/ 441 50 00

E-mail cím: hadhazy.akos@parlament.hu

Adatfeldolgozóként dr. Hadházy Ákos a DotRoll Kft. céget bízta meg.

székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.,

cégjegyzékszám: 01-09-882068,

adószám: 13962982-2-42,

képviseli: Komáromi Zsolt György ügyvezető (önállóan)

feladatok: webtárhely szolgáltatás biztosítása

Az adatkezelésbe bevont további adatfeldolgozók:

MICROWARE HUNGARY Kft.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Telefon: +36-1-432-3236

E-mail: domreg@microware.hu

Feladatok: rendszergazdai és rendszerfejlesztési feladatok.

Az adatfeldolgozás helye

Az adatfeldolgozó tulajdonában lévő szerverek Magyarország területén találhatóak.

További adatfeldolgozók:

The Rocket Science Group LLC
Georgia
675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, Georgia 30308
Képviseli: Scott Culpepper
Telefon: (404) 806-5843
feladatok: internetes marketing szolgáltatások

Sync.com Inc.
102-155 Gordon Baker Road
Toronto, ON M2H 3N5
Email: datacontroller@sync.com
Privacy Officer (Data Protection Officer)
privacyofficer@sync.com

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A fentieken felül az Ön adataihoz dr. Hadházy Ákos stábtagjai és munkatársai férhetnek még hozzá.

Harmadik félnek való adatátadás

Dr Hadházy Ákos csak azokban az esetekben ad át személyes adatokat harmadik félnek, ha erre törvény kötelezi.

Milyen jogai vannak Önnek az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor információt kérhet a nálunk tárolt adatairól, amely kérését térítésmentesen teljesítjük.

Továbbá kérheti adatai módosítását vagy törlését is. Utóbbi alól csak a jogszabályban előírt esetek képeznek kivételt.

Az adatainak megismerésére, módosítására vagy törlésére vonatkozó igényeit az űrlapon megadott e-mail cím megadásával a következő oldalon jelezheti:

https://europaiugyeszseget.hu/adatkezelesi-informaciok

Az adatkezelő a fenti kéréseket 15 munkanapon belül teljesíti.

Személyes adatok jogellenes kezelése

Amennyiben Ön úgy látja, hogy sérülnek az információs önrendelkezéséhez kapcsolódó jogai, vagy az Ön személyes adatainak jogellenes kezelése valósul meg, úgy Ön panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400

Fax: 06 – 1- 391-1410

Továbbá keresetet nyújthat be az illetékes törvényszékhez. A törvényszékek listáját itt találja:

Honlap: http://birosag.hu/torvenyszekek

Támogatás

Ha a felhasználó a PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A (postacím: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, weboldal: www.paypal.com) pénzügyi közvetítő rendszerén keresztül adományoz, a PayPal fizetési felületére történő átirányítást követően az ott meghatározott adatokat a PayPal számára kell megadnia, azokat a PayPal kezeli.  A Magyar Korrupcióellenes Szövetség Egyesület részére a PayPal a következő adatokat továbbítja: a tranzakció indításának időpontja, azonosítója, összege, az utalás rendszeressége, az adományozó neve, e-mail címe és az adományozó által tett megjegyzés. Ezeket az adatokat a Magyar Korrupcióellenes Szövetség Egyesület az adományozóval való kapcsolattartás érdekében érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

dr. Hadházy Ákos fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

A Tájékoztató aktuális változatát mindig megtalálhatja a https://europaiugyeszseget.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon.

Adatkezelési Tájékoztató

Az adatvédelem kiemelt fontosságú dr. Hadházy Ákos számára. Ezt a tájékoztatót azért hoztuk létre, hogy Ön a lehető legtöbb információhoz juthasson a személyes adatainak dr. Hadházy Ákos stábja és munkatársai általi kezelésével kapcsolatban. Ez a tájékoztató abban az esetben vonatkozik Önre, amennyiben adataihoz email címet vagy telefonszámot, illetve mindkettőt mellékelte az ív aláírásakor illetve a honlapon valamelyik űrlapján. Minden más esetben adatait az aláírásgyűjtő akció befejezését követő 90. napon túl már nem kezeljük.

Mi az a GDPR?

A GDPR az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete (2016/679/EU).

Hogyan kezeljük az adatait?

Az Ön adatainak kezelését a GDPR és az információs önrendelkezési jogról valamint az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. Törvény alapján végezzük.

Milyen adatokat kezelünk?

Az Ön által kitöltött űrlap alapján a következő személyes adatait kezeljük:

-név

-email-cím

-telefonszám

-lakhely (megye és város szerint)

-pontos cím

Mi a célja az adatkezelésnek?

Az adatkezelést az Európai Ügyészséget támogatókkal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, valamint az Európai Ügyészséget támogató tevékenységekről, rendezvényekről, megmozdulásokról, és aláírásgyűjtésekről történő értesítések céljából végezzük.

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben nem adott meg email-es és/vagy telefonos kapcsolattartási adatot, úgy az Ön által megadott adatokat az Európai Ügyészséghez való csatlakozást követelő aláírásgyűjtési akció végéig fogjuk kezelni.

Amennyiben Ön az aláírásgyűjtő íven e-mailes és/vagy telefonos kapcsolattartási adatokat is megadott, illetve a honlapon található űrlapon emailes és/vagy telefonos elérhetőség megadása mellett beikszelte az adatkezelési tájékoztatóba való beleegyezéséről szóló rubrikát, úgy adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ki jogosult az Ön személyes adatainak kezelésére?

Az Ön adatait adatkezelőként dr. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kezeli.

Székhely: 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.

Telefonszám: 36-1/ 441 50 00

E-mail cím: hadhazy.akos@parlament.hu

Adatfeldolgozóként dr. Hadházy Ákos a DotRoll Kft. céget bízta meg.

székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.,

cégjegyzékszám: 01-09-882068,

adószám: 13962982-2-42,

képviseli: Komáromi Zsolt György ügyvezető (önállóan)

feladatok: webtárhely szolgáltatás biztosítása

Az adatkezelésbe bevont további adatfeldolgozók:

MICROWARE HUNGARY Kft.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Telefon: +36-1-432-3236

E-mail: domreg@microware.hu

Feladatok: rendszergazdai és rendszerfejlesztési feladatok.

Az adatfeldolgozás helye

Az adatfeldolgozó tulajdonában lévő szerverek Magyarország területén találhatóak.

További adatfeldolgozók:

The Rocket Science Group LLC
Georgia
675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, Georgia 30308
Képviseli: Scott Culpepper
Telefon: (404) 806-5843
feladatok: internetes marketing szolgáltatások

Sync.com Inc.
102-155 Gordon Baker Road
Toronto, ON M2H 3N5
Email: datacontroller@sync.com
Privacy Officer (Data Protection Officer)
privacyofficer@sync.com

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A fentieken felül az Ön adataihoz dr. Hadházy Ákos stábtagjai és munkatársai férhetnek még hozzá.

Harmadik félnek való adatátadás

Dr Hadházy Ákos csak azokban az esetekben ad át személyes adatokat harmadik félnek, ha erre törvény kötelezi.

Milyen jogai vannak Önnek az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor információt kérhet a nálunk tárolt adatairól, amely kérését térítésmentesen teljesítjük.

Továbbá kérheti adatai módosítását vagy törlését is. Utóbbi alól csak a jogszabályban előírt esetek képeznek kivételt.

Az adatainak megismerésére, módosítására vagy törlésére vonatkozó igényeit az űrlapon megadott e-mail cím megadásával a következő oldalon jelezheti:

https://europaiugyeszseget.hu/adatkezelesi-informaciok

Az adatkezelő a fenti kéréseket 15 munkanapon belül teljesíti.

Személyes adatok jogellenes kezelése

Amennyiben Ön úgy látja, hogy sérülnek az információs önrendelkezéséhez kapcsolódó jogai, vagy az Ön személyes adatainak jogellenes kezelése valósul meg, úgy Ön panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400

Fax: 06 – 1- 391-1410

Továbbá keresetet nyújthat be az illetékes törvényszékhez. A törvényszékek listáját itt találja:

Honlap: http://birosag.hu/torvenyszekek

Támogatás

Ha a felhasználó a PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A (postacím: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, weboldal: www.paypal.com) pénzügyi közvetítő rendszerén keresztül adományoz, a PayPal fizetési felületére történő átirányítást követően az ott meghatározott adatokat a PayPal számára kell megadnia, azokat a PayPal kezeli.  A Magyar Korrupcióellenes Szövetség Egyesület részére a PayPal a következő adatokat továbbítja: a tranzakció indításának időpontja, azonosítója, összege, az utalás rendszeressége, az adományozó neve, e-mail címe és az adományozó által tett megjegyzés. Ezeket az adatokat a Magyar Korrupcióellenes Szövetség Egyesület az adományozóval való kapcsolattartás érdekében érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

dr. Hadházy Ákos fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

A Tájékoztató aktuális változatát mindig megtalálhatja a https://europaiugyeszseget.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon.